Balletschool Margot Bierens Balletschool Margot Bierens Balletschool Margot Bierens Balletschool Margot Bierens Balletschool Margot Bierens Balletschool Margot Bierens Balletschool Margot Bierens

Lesgelden

proefles

Betreft: Lesgeld en betalingscondities voor het schooljaar 2020 - 2021

Betalingscondities

De betalingen vinden plaats middels automatische incasso. Het incasso ID van de balletschool is: IDNL87ZZZ16084030000. Op het machtigingsformulier wat je mee krijgt na je eerste proefles staat een uniek door ons toegewezen kenmerk. Dit kenmerk wordt gebruikt bij de incasso. Gelieve deze te noteren voor jezelf en te bewaren. Het lesgeld zal aan het eind van iedere eerste maand van het kwartaal worden afgeschreven, dus eind oktober, eind januari en eind april. Het lesgeld voor de maand september wordt halverwege de maand september afgeschreven. Als je bij wijze van hoge uitzondering niet tot automatische incasso overgaat, moet je zelf aan de betalingen denken. Hiervoor gelden dezelfde betalingstermijnen. Dit kan zowel contant aan de balie betaald worden als wel worden overgemaakt. Het bankrekeningnummer van de balletschool is: IBAN NL 38RABO 0102289654 t.n.v. Balletschool Margot Bierens o.v.v. naam van de leerling.


Ieder volgend gezinslid wonende op hetzelfde adres € 7,50 korting per kwartaal.

Bij 1 les per week (alle lessen behalve Musical)SeptemberKwartaal (3x per jaar)
Peuterballet € 20,50 € 60,00
Kleuterballet en kleuterdans € 22,50 € 67,50
Kinderen t/m 13 jaar € 27,50 € 80,00
Volwassenen € 32,50 € 95,00
Bij 2 lessen per week (alle lessen behalve Musical)SeptemberKwartaal (3x per jaar)
Kinderen t/m 13 jaar € 42,00 € 126,00
Volwassenen € 50,00 € 150,00
Bij 3 lessen per week (alle lessen behalve Musical)SeptemberKwartaal (3x per jaar)
Kinderen t/m 13 jaar € 52,50 € 160,00
Volwassenen € 60,00 € 180,00
Bij 4 lessen per week (alle lessen behalve Musical)SeptemberKwartaal (3x per jaar)
Kinderen t/m 13 jaar € 60,00 € 180,00
Volwassenen € 67,50 € 205,00
Toeslagen lesgeldenSeptemberKwartaal (3x per jaar)
Spitzenles 15 minuten t/m 13 jaar € 8,00 € 24,00
Spitzenles 15 minuten volwassenen € 9,00 € 28,00
Toeslagen lesgeldenSeptemberKwartaal (3x per jaar)
Showgroep volwassenen (15 min extra les) € 4,00 € 12,00
Demoteam hiphop volwassenen (30 minuten extra les) € 8,00 € 24,00
Lesgeld voor Musicallessen alle leeftijdenSeptemberKwartaal (3x per jaar)
Als enige les in de week € 34,00 € 99,50
Als 2e les in de week € 51,00 € 153,00
Als 3e les in de week € 57,00 € 172,50